Walk into the Light

Vanuit de duisternis samen de weg inslaan van het licht

Een wandeling naar het licht toe. Een wandeling om stil te staan bij de mensen die door suïcide om het leven zijn gekomen, om aandacht te vragen voor/te geven aan de nabestaanden. Een wandeling om aandacht te geven aan/vragen voor naasten van suïcidaliteit, om aandacht te geven aan/vragen voor mensen die zelf te maken hebben met suïcidale gedachten.

Je verbonden voelen met anderen is een belangrijk aspect in het tegengaan van suïcidale gedachten. Maar het is erg moeilijk om verbonden te blijven als je niet kunt, wilt of mag praten over je gedachten aan de dood. Ook als je te maken hebt met iemand in je directe omgeving die met die gedachten te maken heeft.

Samen de weg inslaan van het licht, vanuit het donker. We kunnen alleen wat doen aan suïcidaliteit als we het samen doen.

Het verminderen van het aantal suïcides of pogingen daartoe, kunnen we alleen tot stand brengen als we in staat zijn om ons aan elkaar te verbinden. Aan elkaar verbonden zijn betekend aandacht voor elkaar hebben, oprechte aandacht, zonder oordeel. Gewoon er voor elkaar zijn.

Walk into the Light is bedoeld om die verbondenheid te tonen, om die aandacht te geven. Verder niks, gewoon samen zijn met anderen met wie wij ons verbonden voelen.

Het evenement vindt plaats op verschillende locaties in Nederland en wordt georganiseerd door de Stichting Suïcide Preventie Centrum in samenwerking met lokale organisaties. Er wordt gestart met een wandeling van ongeveer 4 km. Na de wandeling beleven we samen de zonsopgang met een gezamenlijk ontbijt. Daarna wordt er kort stilgestaan bij hen die ons ontvallen zijn door suïcide, bij naasten van suïcidaliteit en bij hen die nu te maken hebben met suïcidale gedachten.